Jump to content

[CSP] Model Cerere DNS / DNS Request


KeeN
 Share

Recommended Posts

  • Founders

Regulament

Titlul topicului trebuie să fie [CSP] Cerere DNS - DNS-ul Dorit. EX: [CSP] Cerere DNS - ARENA.CSPHANTOMS.RO
În momentul postării cererii, Numele Serverului trebuie să corespundă cu cel ales în cerere de afiliere.
Nu acceptăm servere care au 0 jucători pe server, minimul de jucători trebuie să fie +5.
Dacă cererea dumneavoastră este acceptată, atunci vă rugăm să intrați în clanul comunității pe gametracker.
Pentru crearea categoriilor principale, puteți face o cerere aici.
Comunitatea CSPHANTOMS acceptă servere de pe orice joc.

Beneficii

Acces total asupra secțiunii serverului dumneavoastră. (adăugare / ștergere categorii / adăugare manageri pe secțiune)
Beneficiați de asistență gratuită asupra serverului dumneavoastră, din partea Echipei Tehnice.
Canal pe serverul de TeamSpeak al comunității.

Model

Deținători:
DNS Dorit (nume.csphantoms.ro):
IP Server:
Joc:
Mod de joc:
Număr de sloturi:
Firma de găzduire:
Link Gametracker:
Modalitate de Contact:

 

MuY6Ga8.png.1ccc3a74ea8e21a72d2c71e169f94723.png

 

Rules

The topic title should be [CSP] DNS Request - Desired DNS. EX: [CSP] DNS request - ARENA.CSPHANTOMS.RO
At the time of posting the request, the Server Name must correspond to the one chosen in the affiliation request.
We do not accept servers that have 0 players on server, minimum players must be +5.
If your request is accepted then please join the community clan on gametracker.
For the creation of main categories, you can make a request here.
The CSPHANTOMS community accept servers from any game.

Benefits

Full access to your server section. (add / delete categories / add managers per section)
Get free support on your server from the Technical Team.
Channel on the community's TeamSpeak server.

Model

Founders:
Desired DNS (name.csphantoms.ro):
Server IP:
Game:
Game Mode:
Number of slots:
Hosting company:
Link Gametracker:
Method of Contact:

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

CSPHANTOMS COMMUNITY

Community founded in 2023 by oSmok3 & AssasinSSMDFK & PIRVAN & Frodo.
CSPHANTOMS Community was designed by AjMER & KeeN.
×
  • Create New...