Jump to content

[CSP] Model Cerere Lucrări / Request Works


KeeN
 Share

Recommended Posts

  • Founders

Regulament

Titlul topicului trebuie să fie [CSP] Cerere Avatar/Semnătură - Numele Vostru. EX: [CSP] Cerere Semnătură - KeeN.
Este interzis să cereți mai multe lucrări într-o singură cerere.
Textul secundar este OBLIGATORIU: CSPHANTOMS / CSPHANTOMS.RO / DNS.CSPHANTOMS.RO.
În momentul creării cererii, trebuie să aveți peste 10 posturi pe cont.
Aveți dreptul de a face o cerere odată la 5 zile.
Este interzis folosirea imaginilor care conțin caracter pornografic / vulgar / rasist.
Respectați modelul și regulamentul pentru a vă lua cererea în considerare.

Informații

1.Imagini

Pentru a încărca imagini, este indicat să folosiți :  imgur / imgbb .
Dimensiunile imaginilor trebuie să corespundă cu genul de lucrare pe care o doriți.
Imaginile încărcate trebuie să fie mai mari decât dimensiunile alese de dumneavoastră.

2.Dimensiuni

Avatar -  minim 64x64 - maxim 150x300 (recomandat - 150x250)
Semnătură - minim 64x24 - maxim 600x400 (recomandat - 400x200/150)

Model

Tipul lucrării [ avatar/semnătură]:
Textul principal:
Text secundar [ csphantoms / csphantoms.ro / dns.csphantoms.ro ]:
Dimensiunile imaginii:
Imagine / Temă [ obligatoriu ]:
Alte detalii:
Link către ultima cerere:

 

MuY6Ga8.png.1e33995f9848dac136c26f244f9357d3.png


Rules

The topic title should be [CSP] Avatar/Signature Request - Your Name. EX: [CSP] Signature Request - KeeN.
It is forbidden to ask for more than one work in one request.
The secondary text is MANDATORY: CSPHANTOMS / CSPHANTOMS.RO / DNS.CSPHANTOMS.RO.
At the time of creating the request, you must have more than 10 posts on the account.
You have the right to make a request once every 5 days.
The use of pornographic / vulgar / racist images is prohibited.
Follow the model and rules to consider your application.

Information

1.Images

To upload images, it is recommended to use: imgur / imgbb.
The dimensions of the images must correspond to the type of work you want.
Uploaded images must be larger than your chosen dimensions.

2.Size

Avatar -  minimum 64x64 - maximum 150x300 (recommended - 150x250)
Signature - minimum 64x24 - maximum 600x400 (recommended - 400x200/150)

Model

Type of work [ avatar / signature]:
Main text:
Secondary text [ csphantoms / csphantoms.ro / dns.csphantoms.ro ]:
Image dimensions:
Image / Theme [ required ]:
Other details:
Link to the last request:

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

CSPHANTOMS COMMUNITY

Community founded in 2023 by oSmok3 & AssasinSSMDFK & PIRVAN & Frodo.
CSPHANTOMS Community was designed by AjMER & KeeN.
×
  • Create New...