Jump to content

[CSP] Model Battle GFX


KeeN
 Share

Recommended Posts

  • Founders

Regulament

Titlul topicului trebuie să fie [CSP] Battle GFX - Numele Celui Provocat. EX: [CSP] Battle GFX - AjMER.
Membrul provocat, are la dispoziție 24H pentru a răspunde provocării.
Dacă membrul provocat acceptă battle-ul, atunci ambii utilizatorii vor trimite lucrările Arbitrului, ce s-a angajat în moderarea Battle-ului.
Arbitrul trebuie să fie ales din Echipa de Designeri sau Echipa Administrativă a comunității.
Nu este permis să folosiți numele dvs pe imagini, sau alte indicii.
Battle-ul durează 24H de la postarea lucrărilor ambilor participanți.
Fiecare vot trebuie argumentat, astfel votul nu va fi luat în considerare.
După postarea lucrărilor, este interzis de a dezvălui lucrarea dvs, astfel veți fi descalificat și veți pierde lupta.
Odată cu trecerea celor 24H, arbitrul va număra voturile și va anunța câștigătorul.

Model

Numele celui provocat:
Tipul lucrării ( Avatar / Semnătura) :
Tema lucrării ( Stock / Tematică ) :
Textul Principal:
Dimensiunile lucrării:
Arbitrul:
Alte precizări:

 

MuY6Ga8.png.0f9fbde14320f08d948d2c784d37641c.png

 

Rules

The topic title should be [CSP] Battle GFX - Challenger Name. EX: [CSP] Battle GFX - AjMER.
The challenged member has 24H to respond to the challenge.
If the challenged member accepts the battle, then both users will submit the works to the Referee, who has engaged in moderating the Battle.
The Referee must be chosen from the Design Team or the Administrative Team of the community.
It is not allowed to use your name on images, or other clues.
The battle lasts 24H from the posting of the works of both participants.
Each vote must be reasoned, so the vote will not be taken into account.
After posting the works, it is forbidden to reveal your work, otherwise you will be disqualified and lose the battle.
Once the 24H has passed, the referee will count the votes and announce the winner.

Model

Name of challenger:
Type of work (Avatar / Signature):
Theme of work (Stock / Thematic):
Main Text:
Dimensions of the work:
Referee:
Other specifications:

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

CSPHANTOMS COMMUNITY

Community founded in 2023 by oSmok3 & AssasinSSMDFK & PIRVAN & Frodo.
CSPHANTOMS Community was designed by AjMER & KeeN.
×
  • Create New...