Jump to content

[CSP] Model Clan Battle


KeeN
 Share

Recommended Posts

  • Founders

Regulament

Titlul topicului trebuie să fie [CSP] Clan Battle - Numele Clanului Provocat. EX: [CSP] Clan Battle - CSPHANTOMS.
Clanul provocat, are la dispoziție 24H pentru a răspunde provocării.
Dacă clanul provocat acceptă provocarea, atunci căpitanii echipelor împreună cu Arbitrul vor decide hărțile și serverul unde se va juca meciul.
Este permis să înscrieți maxim 7 membri din componența clanului.
Căpitanul, trebuie să anunțe echipa lui în model, iar clanul de acceptă provocarea, să lase un reply.
Meciurile se pot juca BEST OF 1 sau BEST OF 3.
Un clan poate crea un Battle odată la 24H.
Scorul va fi postat de Arbitru, după finisarea meciului destinat.
Este interzis folosirea unui limbaj vulgar, lucrul dat va duce la sancțiuni aspre.
Good Luck & Have Fun.

Model

Clanul Vostru:
Clan Provocat:
Tipul Meciului (BO1,BO3) :
Data & Ora:
Echipa Voastră:
Joc:
Arbitru:
Link de la ultima cerere:
Alte precizări:

 

MuY6Ga8.png.7e90fbfd7a40e60dd23bea9d37d29d7f.png

 

Rules

The topic title should be [CSP] Clan Battle - Challenged Clan Name. EX: [CSP] Clan Battle - CSPHANTOMS.
The challenged clan has 24H to respond to the challenge.
If the challenged clan accepts the battle, then the team captains together with the Referee will decide the maps and server where the match will be played.
It is allowed to register a maximum of 7 clan members.
➤ The captain must announce his team in the model, and the clan that accepts the challenge, must leave a reply.
Matches can be played BEST OF 1 or BEST OF 3.
A clan can create a Battle once every 24H.
The score will be posted by the Referee, after the end of the intended match.
It is forbidden to use vulgar language, the given thing will lead to severe sanctions.
Good Luck & Have Fun.

Model

Your Clan:
Challenged Clan:
Match Type (BO1,BO3):
Date & Time:
Your team:
Game:
Referee:
Link from the last request:
Other specifications:

Link to comment
Share on other sites

Guest
This topic is now closed to further replies.
 Share

CSPHANTOMS COMMUNITY

Community founded in 2023 by oSmok3 & AssasinSSMDFK & PIRVAN & Frodo.
CSPHANTOMS Community was designed by AjMER & KeeN.
×
  • Create New...